Skip to content

Індивідуальний акт вікіпедія

Скачать індивідуальний акт вікіпедія doc

Акти застосування права повинні відповідати вимогам обґрунтованості, законності та доцільності. Юридичний акт — акт-волевиявлення (рішення) суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, акт також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.

Акти-директиви (розпорядчі акти) — індивід, владні веління, спрямовані на регламентацію різновиду сусп. Ознаки нормативно-правового акта. Підзаконний нормативно-правовий акт вікіпедія акт, який видається відповідно вікіпедія закону, на основі закону, акт конкретизації законодавчих приписів і їх трактування або встановлення первинних норм.

А́кт застосува́ння індивідуальний (або Індивідуально-правовий акт, Правозастосовний акт, Акт правозастосування, Акт індивідуальної дії) — це правовий акт компетентного органу або посадової особи, виданий на вікіпедія юридичних фактів і норм права, що визначає права, обов'язки або міру юридичної відповідальності конкретних осіб.

Акти застосування індивідуальний права (правозастосовні акти) - індивідуальні правові акти-волевиявлення індивідуальний уповноваженого компетентного державного органу  Ознаки актів застосування норм права: 1) є результатами вирішення юридичних справ і підсумками процесу застосування норм права; 2) приймаються на основі нормативно-правового акта або інших джерел (форм) права і спираються на конкретну норму (норми) права, тобто є законними і обґрунтованими.

Акт застосування права (правозастосовний акт, індивідуальний акт) - це правовий акт, що містить персоніфіковане (індивідуальне) владне приписання (веління), винесене уповноваженим на те суб'єктом у результаті рішення їм конкретної юридичної справи. Основні ознаки: Являє собою різновид правових актів; Фіксує ухвалене рішення щодо справи; Має офіційне значення.

Підзаконний нормативно-правовий акт - акт, який видається відповідно до закону, на основі закону, для конкретизації законодавчих приписів і їх трактування або встановлення первинних норм. Подзаконность нормативно-правових актів не означає їх меншу юридичну обов'язковість.  Індивідуальний правовий акт адресований конкретному суб'єкту, застосовується одноразово і не зберігає свою дію після того, як припинилися конкретні відносини, передбачені даним актом.

Акти застосування норм права (правозастосовні акти) - індивідуальні правові акти-волевиявлення (рішення) уповноваженого компетентного державного органу  Ознаки актів застосування норм права: 1) є результатами вирішення юридичних справ і підсумками процесу застосування норм права; 2) приймаються на основі нормативно-правового акта або інших джерел (форм) права і спираються на конкретну норму (норми) права, тобто є законними і обґрунтованими.

Індивідуальний акт. Індивідуальний акт - акт (рішення) суб’єкта владних повноважень, виданий (прийняте) на виконання владних управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг, який стосується прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія якого вичерпується його виконанням або має визначений строк. Юридичний акт — акт-волевиявлення (рішення) суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.

Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа). Індивідуальні акти застосування права не містять правових норм.

Тому акти застосування права до джерел права в нашій країні не відносяться. 3. Наявність строго визначених реквізитів. Акти застосування норм права видаються у встановленій за-к° ном формі і мають точне найменування. закон предусматри-. Алексєєв С. С. Указ. соч.

С. кість строго певний порядок видання та оформлення індивідуальних актів застосування права. ПОСТАНОВА. Нормативні акти управління – це правові акти управління, які встановлюють, змінюють, припиняють (скасовують) правові норми. Нормативні акти містять адміністративно-правові норми, які встановлюють загальні правила регулювання однотипних відносин у сфері виконавчої влади, розраховані на тривале застосування і мають конкретного адресата.

Справедливо відзначається, що нормативні акти управління «встановлюють загальні правила поведінки, норми права. Індивідуальні акти стосуються конкретних осіб та їхніх відносин.

Загальною рисою, яка відрізняє індивідуальні акти управління, є їх виражений правозастосовчий характер. Головною рисою таких актів є їхня конкретність, а саме: а) чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлень суб’єкта­ ми адміністративного права, які видають такі акти.

PDF, EPUB, djvu, rtf