Skip to content

Акт який має вищу юридичну силу

Скачать акт який має вищу юридичну силу doc

Закон - має нормативний акт, який приймається вищу представницьким органом держави акт особливому законодавчому порядку, має вищу юридичну силу та врегульовує найбільш важливі суспільні відносини. Конкретизується підзаконними актами. Ієрархія нормативно-правових актів. По юридичній силі всі нормативно-правові юридичну поділяються на закони та підзаконні акти.

Іншими словами: який вище місце акту в такій ієрархії, тим вища його юридична сила.

Конституція – це особливий інститут правової системи держави, якому належить правове верховенство по відношенню до всіх її актів. Це не просто закон, а основний закон країни: закон законів. Конституція оформляє національну систему права, об'єднує діюче законодавство, визначає основи законності і правопорядку в країні. 1. Це нормативно-правовий акт, що має вищу юридичну силу, тобто інші нормативні акти приймаються на основі, у відповідності та на виконання закону.

2. Приймається в рамках законодавчого процесу; 3. Приймається особливими суб’єктами; 4. Охороняється державою в особливому порядку; 5. Регламентує найважливіші сфери життєдіяльності суспільства; 6. Конкретизується підзаконними актами.

Закони класифікують за двома критеріями. І. За юридичною силою: · Конституційні – це Конституція, закони, які вносять зміни та доповнення до неї, а також закони, безпосередньо передбачені текстом Конституції. Юридична сила нормативно-правового акта - специфічна властивість мати суворо означене місце серед інших нормативно-правових актів, дотримуватися встановленої субординації.

Зазвичай юридична сила акта залежить за формальною обов'язковістю від рівня та обсягу повноважень органу, який видає (приймає) цей акт, тобто суб'єкта нормотворчості. Юридична сила нормативно-правових актів визначається Конституцією і Законом про нормативні акти. Види нормативних актів (законів і підзаконних актів) в Україні за їх юридичною силою: 1. Конституція, конституційні закони. 2. Закони. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального характеру.

Акти вищих правотворчих органів мають більшу юридичну силу, аніж акти нижчих правотворчих органів. Наприклад, закон, прийнятий парламентом буде мати більшу юридичну силу, ніж, скажемо, якась постанова місцевого самоврядування.

В Україні вищу юридичну силу має Конституція України.  Юридична сила являється найбільш суттєвою ознакою класифікації нормативно-правових актів. У правових системах романо-германського типу (сюди входять також Росія та Україна) вища юридична сила належить закону. Це значить, що: ніякі акти не можуть змінити закон, вносити зміни в його зміст, бо закон може. Ієрархія нормативно-правових актів. По юридичній силі всі нормативно-правові акти поділяються на закони та підзаконні акти.

Юридична сила визначає їх місце та значимість в загальній системі державно-правового регулювання. У відповідності з теорією та практикою акти вищестоящих органів володіють більш високою силою, чим акти нижчестоящих правотворчих органів. Закон - це нормативний акт, який приймається вищим представницьким органом держави в особливому законодавчому порядку, має вищу юридичну силу та врегульовує найбільш важливі суспільні відносини.

Підзаконні нормативно-правові акти - акти ко. Це завдання воно здійснює за допомогою соціальних норм, у системі яких право посідає провідне місце.

Тому право в юридичній науці розглядають як загальносоціальне явище І як волевиявлення держави. Юридична сила — основна властивість правових актів діяти та породжувати правові наслідки: виникнення, зміни, припинення правовідносин. Має два аспекти: співвідношення правових актів між собою та обов'язковість до виконання. Зі співвідношення встановлюється ієрархія, тобто система підпорядкованості правових актів.

Це означає, що кожний акт займає своє місце в загальній системі правових актів. Іншими словами: чим вище місце акту в такій ієрархії, тим вища його юридична сила.

PDF, EPUB, PDF, djvu